LONDON – 2019 / KINGS PLACE UK. Espectáculo de Danza inspirado en 4 elementos e historias de superación.